Cystadleuaeth adwerthol nad yw'n gartref

O Ebrill 2017, bydd dros 1.2 miliwn o fusnesau, y sector cyhoeddus a chwsmeriaid elusen yn Lloegr yn gallu dewis cyflenwr eu gwasanaethau adwerthol dŵr a gwastraff dŵr.

Bydd busnesau a chwsmeriaid adwerthol eraill nad ydynt yn rhai cartref yn gallu siopa o amgylch i weld gan bwy y byddant yn prynu eu gwasanaethau dŵr a gwastraff dŵr ac efallai y byddant yn gallu cael gwell fargen. Os nad ydy cwsmeriaid yn gallu newid, byddant yn aros gyda'u cyflenwr presennol.

Am wybod rhagor am gystadleuaeth adwerthol?

Am ragor o wybodaeth, cymrwch gipolwg ar Open Water.

Mae eich porwr yn hen !

Diweddaru eich porwr i weld y wefan yn gywir.