Faint ddefnyddiwn ni

Rhaid defnyddio dŵr yn gall

Mae cynnydd yn y boblogaeth yn golygu bod angen mwy o ddŵr a gall patrymau tywydd mwy anghyson arwain at fwy o sychder yn y dyfodol. Erbyn hyn mae hi'n bwysicach fyth i bawb fod yn ofalus wrth ddefnyddio dŵr.

141 litr y person bob dydd
O'i gymharu â
121 litr
a ddefnyddiwyd yn yr Almaen

Ffynhonnell: Water UK Lloegr a Chymru, Ebrill 2017 - Mawrth 2018


Cliciwch i gymharu pob cwmni Cau'r panel

Pam fod y swm a ddefnyddiwn yn amrywio?

Rydym oll yn defnyddio dŵr yn wahanol – gall ein defnydd o ddŵr ddibynnu ar y nifer o bobl sydd yn byw yn y tŷ, p'un ai a yw'n well gennym faddonau neu gawodau, p'un ai a oes gennym beiriant golchi llestri ac, os oes gennym ardd, p'un ai a ydym yn defnyddio pibellau dŵr, taenellwyr neu gan dŵr. Mae gan rai o adeiladau newydd fesurydd dŵr, ac maent yn dueddol o gael mwy o ddyfeisiau effeithlon wedi eu gosod yn gyffredinol.

Gall defnydd dŵr hefyd amrywio oherwydd y tywydd. Os oes cyfnod twym yna efallai y byddwn yn dyfrhau'r ardd yn fwy aml neu'n llenwi pwll padlo.

Mae'r graff yn dangos defnydd dŵr dyddiol, mewn litrau, ar gyfer cwsmeriaid pob cwmni yn y flwyddyn diwethaf.


Defnydd dyddiol o ddŵr mewn litrau (pob person)

   Defnydd dyddiol o ddŵr mewn litrau (pob person)

   Ffynhonnell: Water UK

   Mae'r graff yn dangos defnydd dŵr dyddiol, mewn litrau, ar gyfer cwsmeriaid pob cwmni yn y flwyddyn diwethaf.

   Defnydd dyddiol o ddŵr mewn litrau (pob person)

     Defnydd dyddiol o ddŵr mewn litrau (pob person)

     Ffynhonnell: Water UK

     Defnydd wedi'i fesur a defnydd heb ei fesur

     Defnyddir llai o ddŵr mewn tai sydd â mesurydd nac mewn rhai sydd heb fesurydd.

     Cwsmeriaid sy'n defnyddio mesurydd dŵr
     129 litr y person bob dydd

     Ffynhonnell: Water UK; Lloegr a Chymru, Ebrill 2017 - Mawrth 2018

     Cliciwch i gymharu pob cwmni Cau'r panel

     Ar gyfartaledd, mae cwsmeriaid ar fesuryddion dŵr yn defnyddio llai na'r rheiny nad ydynt ar fesurydd oherwydd eu bod yn meddwl mwy am eu defnydd o ddŵr, gan y gallant arbed arian drwy arbed dŵr.


     Mae'r graff yn dangos defnydd dyddiol o ddŵr, mewn litrau, ar gyfer cwmseriaid sydd â mesurydd ac sydd heb fesurydd yn y flwyddyn ddiwethaf.

       Ffynhonnell: Water UK

       Cwsmeriaid heb fesurydd dŵr
       162 litr y person bob dydd

       Ffynhonnell: Water UK; Lloegr a Chymru, Ebrill 2017 - Mawrth 2018

       Cliciwch i gymharu pob cwmni Cau'r panel

       Ar gyfartaledd, mae cwsmeriaid ar fesuryddion dŵr yn defnyddio llai na'r rheiny nad ydynt ar fesurydd oherwydd eu bod yn meddwl yn fwy am eu defnydd o ddŵr gan eu bod yn meddwl y gallant arbed arian drwy arbed dŵr.

       Mae'r graff yn dangos defnydd dŵr dyddiol, mewn litrau, ar gyfer pob cwsner â mesurydd a heb fesurydd y cwmni yn y flwyddyn ddiwethaf.

         Ffynhonnell: Water UK

         Ffynhonnell: Water UK; Lloegr a Chymru, Ebrill 2017 - Mawrth 2018

         Ar gyfartaledd, mae cwsmeriaid ar fesuryddion dŵr yn defnyddio llai na'r rheiny nad ydynt ar fesurydd oherwydd eu bod yn meddwl mwy am eu defnydd o ddŵr, gan y gallant arbed arian drwy arbed dŵr.


         Mae'r graff yn dangos defnydd dyddiol o ddŵr, mewn litrau, ar gyfer cwmseriaid sydd â mesurydd ac sydd heb fesurydd yn y flwyddyn ddiwethaf.

           Ffynhonnell: Water UK

           Ar gyfartaledd, mae cwsmeriaid ar fesuryddion dŵr yn defnyddio llai na'r rheiny nad ydynt ar fesurydd oherwydd eu bod yn meddwl yn fwy am eu defnydd o ddŵr gan eu bod yn meddwl y gallant arbed arian drwy arbed dŵr.

           Mae'r graff yn dangos defnydd dŵr dyddiol, mewn litrau, ar gyfer pob cwsner â mesurydd a heb fesurydd y cwmni yn y flwyddyn ddiwethaf.

             Ffynhonnell: Water UK

             Nifer yr eiddo sy'n gysylltedig â rhwydwaith cyflenwad dŵr cyhoeddus

             25,979,919 Eiddo tai a busnes

             Ffynhonnell: Lloegr a Chymru, Ebrill 2017 - Mawrth 2018

             Dysgwch am sut y gallwch chi helpu arbed dŵr

             Gweler ein gwefan cyngor call am arbed dŵr.

             Mae eich porwr yn hen !

             Diweddaru eich porwr i weld y wefan yn gywir.