Bil blynyddol

Cost blynyddol dŵr a charthffosiaeth mewn cartrefi yn Lloegr a Chymru ar gyfartaledd

£408 Bil cyfunol ar gyfartaledd (dŵr & charthffosiaeth)
Yn gyfartal i
£1.12
y dydd

Ffynhonnell: Water UK; Lloegr a Chymru, Ebrill 2021 - Mawrth 2022

Mae hyn yn cymharu â'r bil nwy tariff amrywiol safonol ar gyfartaledd o £ 1,042 (Source, Ofgem, 28 Ionawr 2021, cyfartaledd ar gyfer tanwydd deuol, debyd uniongyrchol a'r tariffau papur sydd ar gael gan y cyflenwyr etifeddiaeth mawr ym mis Rhagfyr 2020)

Cliciwch i gymharu pob cwmni Cau'r panel

Pam fod biliau dŵr a charffosiaeth yn amrywio?

Mae'r rhanbarthau mae cwmnïau'n eu gwasanaethu'n amrywio'n sylweddol yn ôl eu hamgylchedd, argaeledd o ddŵr a ph'un ai a ydy pobl yn byw mewn dinasoedd, trefi neu yn y wlad. Mae'r cyfan yma'n effeithio ar gostau - ac felly biliau – yn sylweddol.

Mae cwmnïau'n penderfynu pa wasanaethau mae eu cwmseriaid eu hangen ac yn eu disgwyl, ac yn datblygu cylluniau ar gyfer y dyfodol ar sail hyn. Mae blaenoriaethau'r cwsmer yn amrywio ar draws y wlad, ac felly mae cynlluniau cwmnïau'n gwneud hynny hefyd. Mae'r rheolydd, Ofwat, yn adolygu'r cynlluniau yma ac yn gosod terfynau ar gyfer y prisiau mae'r cwmnïau yma'n eu codi.

Gall biliau ar gyfer cwsmeriaid unigol amrywio hefyd – os oes gennych fesurydd, yn dibynnu ar faint o ddŵr yr ydych yn ei ddefnyddio, neu os nad oes gennych fesurydd, yn dibynnu ar werth ardrethol eich eiddo neu'r defnydd dŵr a aseswyd. Mae Discover Water yn dangos y biliau ar gyfartaledd ar gyfer pob un cwmni.

Biliau cyfunol cartref blynyddol cyffredin o ddŵr a charthffosiaeth (£)

Dengys y graff filiau cyfunol cyfartalog cwmnïau am ddŵr a charthffosiaeth ar gyfer cartrefi.

Pam nad ydy fy nghwmni innau ar y graff?

Mae'r mwyafrif o bobl yn cael eu gwasanaeth dŵr a charthffosiaeth oddi wrth yr un cwmni. Ond mewn rhai rhannau o'r wlad, mae cwsmeriaid yn cael eu dŵr oddi wrth un cwmni a'u gwasanaeth carthffosiaeth gan un arall. Os nad ydy'r cwmni sy'n darparu eich dŵr ar y graff yma, byddwch yn darganfod y graff o filiau dŵr.

   Biliau blynyddol cyfunol ar gyfartaledd o dsŵr a charthffosiaeth (£)

   Ffynhonnell: Water UK

   Biliau cyfunol cartref blynyddol cyffredin o ddŵr a charthffosiaeth (£)

   Dengys y graff filiau cyfunol cyfartalog pob cwmni am ddŵr a charthffosiaeth am y tair blynedd ddiwethaf.

   Pam nad ydy fy nghwmni innau ar y graff?

   Mae'r mwyafrif o bobl yn cael eu gwasanaeth dŵr a charthffosiaeth oddi wrth yr un cwmni. Ond mewn rhai rhannau o'r wlad, mae cwmseriaid yn cael eu dŵr oddi wrth un cwmni a'u gwasanaeth carthffosiaeth gan un arall. Os nad ydy'r cwmni sy'n darparu eich dŵr ddim ar y graff yma, byddwch yn darganfod y graff o filiau dŵr.

     Biliau blynyddol cyfunol ar gyfartaledd am ddŵr a charthffosiaeth (£)

     Ffynhonnell: Water UK

     BIL DWR AR GYFARTALEDD
     £194
     Beth sy'n cael ei gynnwys
     • Cynnal y rhwydwaith o gronfeydd, gweithfeydd trin, gorsafoedd pwmpio a phibellau
     • Hel a chasglu'r dŵr o afonydd a chronfeydd neu ei bwmpio allan o greigiau tanddaearol
     • Storio'r dŵr cyn ei drin
     • Trin, glanhau a dosbarthu dŵr i eiddo
     BIL DWR CARTHFFOSIAETH
     £213
     Beth sy'n cael ei gynnwys
     • Adeiladu a chynnal pibellau carthffosiaeth
     • Pympio carthffosiaeth i weithfeydd trin
     • Camau gwahanol a dulliau trin
     • Arllwys dŵr gwastraff sydd wedi'i lanhau a'i drin yn ôl i afonydd a'r môr
     • Trawsnewid deunydd solet o garthffosiaeth i nwy i gael ynni

     Ffynhonnell: Water UK; Lloegr a Chymru, Ebrill 2021 - Mawrth 2022

     Biliau blynyddol dŵr a charthffosiaeth ar gyfartaledd

     BIL DWR (£)
     Ffynhonnell: Water UK
     Cliciwch i gymharu pob cwmni Cau'r panel

     Pam fod biliau dŵr yn amrywio?

     Mae'r rhanbarthoedd mae cwmnïau'n eu gwasanaethu'n amrywio'n sylweddol yn ôl eu hamgylchedd, argaeledd o ddŵr a ph'un ai a ydy pobl yn byw mewn dinasoedd, trefi neu yn y wlad. Mae'r cyfan yma'n effeithio ar gostau - ac felly biliau – yn sylweddol.

     Mae cwmnïau'n penderfynu pa wasanaethau mae eu cwmseriaid eu hangen ac yn eu disgwyl, ac yn datblygu cylluniau ar gyfer y dyfodol ar sail hyn. Mae blaenoriaethau'r cwsmer yn amrywio ar draws y wlad, ac felly mae cynlluniau cwmnïau yn gwneud hynny hefyd. Mae'r rheolydd, Ofwat, yn adolygu'r cynlluniau yma ac yn gosod terfynau ar gyfer y prisiau mae'r cwmnïau yma'n eu codi.

     Gall biliau ar gyfer cwsmeriaid unigol amrywio hefyd – os oes gennych fesurydd, yn dibynnu ar faint o ddŵr yr ydych yn ei ddefnyddio, neu os nad oes gennych fesurydd, yn dibynnu ar werth ardrethol eich eiddo neu'r defnydd dŵr a aseswyd. Mae Discover Water yn dangos y biliau ar gyfartaledd ar gyfer pob un cwmni.

     Biliau cartref blynyddol cyffredinol (£)

     Mae'r graff yn dangos biliau dŵr cartref cyfartalog gan gwmnïau.

       Biliau dŵr cartref blynyddol ar gyfartaledd (£)​

       Ffynhonnell: Water UK

       Biliau dŵr cartref blynyddol ar gyfartaledd

       Mae'r graff yn dangos bil dŵr cyfartalog cartref ar gyfer cwmnïau am y tair blynedd ddiwethaf.

         Biliau dŵr blynyddol cyfartalog ar gyfer cartrefi (£)​

         Ffynhonnell: Water UK

         BIL CARTHFFOSIAETH (£)
         Ffynhonnell: Water UK
         Cliciwch i gymharu pob cwmni Cau'r panel

         Pam fod biliau carffosiaeth yn amrywio?

         Mae'r rhanbarthau mae cwmnïau'n eu gwasanaethu'n amrywio'n sylweddol yn ôl eu hamgylchedd, argaeledd o ddŵr a ph'un ai a ydy pobl yn byw mewn dinasoedd, trefi neu yn y wlad. Mae'r cyfan yma'n effeithio ar gostau - ac felly biliau – yn sylweddol.

         Mae cwmnïau'n penderfynu pa wasanaethau mae eu cwmseriaid eu hangen ac yn eu disgwyl, ac yn datblygu cylluniau ar gyfer y dyfodol ar sail hyn. Mae blaenoriaethau'r cwsmer yn amrywio ar draws y wlad, ac felly mae cynlluniau cwmnïau yn gwneud hynny hefyd. Mae'r rheolydd, Ofwat, yn adolygu'r cynlluniau yma ac yn gosod terfynau ar gyfer y prisiau mae'r cwmnïau yma'n codi.

         Gall biliau ar gyfer cwsmeriaid unigol amrywio hefyd – os oes gennych fesurydd, yn dibynnu ar faint o ddŵr yr ydych yn ei ddefnyddio, neu os nad oes gennych fesurydd, yn dibynnu ar werth ardrethol eich eiddo neu'r defnydd dŵr a aseswyd. Mae DiscoverWater.co.uk yn dangos y biliau ar gyfartaledd ar gyfer pob un cwmni.

         Biliau carffosiaeth blynyddol cartef ar gyfartaledd (£)

         Mae'r graff yn dangos biliau carffosiaeth cartref ar gyfartaledd ar gyfer cwmnïau.

           Biliau carffosiaeth blynyddol cartref ar gyfartaledd (£)​​

           Ffynhonnell: Water UK

           cwmnïau

           Biliau carffosiaeth cartref blynyddol ar gyfartaledd (£)

           Mae'r graff yn dangos biliau carffosiaeth blynyddol cyfartalog cartref ar gyfer cwmnïau.

             Biliau carffosiaeth blynyddol cartref ar gyfartaledd (£)​​

             Ffynhonnell: Water UK

             Ffynhonnell: Water UK

             Pam fod biliau dŵr yn amrywio?

             Mae'r rhanbarthoedd mae cwmnïau'n eu gwasanaethu'n amrywio'n sylweddol yn ôl eu hamgylchedd, argaeledd o ddŵr a ph'un ai a ydy pobl yn byw mewn dinasoedd, trefi neu yn y wlad. Mae'r cyfan yma'n effeithio ar gostau - ac felly biliau – yn sylweddol.

             Mae cwmnïau'n penderfynu pa wasanaethau mae eu cwmseriaid eu hangen ac yn eu disgwyl, ac yn datblygu cylluniau ar gyfer y dyfodol ar sail hyn. Mae blaenoriaethau'r cwsmer yn amrywio ar draws y wlad, ac felly mae cynlluniau cwmnïau yn gwneud hynny hefyd. Mae'r rheolydd, Ofwat, yn adolygu'r cynlluniau yma ac yn gosod terfynau ar gyfer y prisiau mae'r cwmnïau yma'n eu codi.

             Gall biliau ar gyfer cwsmeriaid unigol amrywio hefyd – os oes gennych fesurydd, yn dibynnu ar faint o ddŵr yr ydych yn ei ddefnyddio, neu os nad oes gennych fesurydd, yn dibynnu ar werth ardrethol eich eiddo neu'r defnydd dŵr a aseswyd. Mae Discover Water yn dangos y biliau ar gyfartaledd ar gyfer pob un cwmni.

             Biliau cartref blynyddol cyffredinol (£)

             Mae'r graff yn dangos biliau dŵr cartref cyfartalog gan gwmnïau.

               Biliau dŵr cartref blynyddol ar gyfartaledd (£)​

               Ffynhonnell: Water UK

               Biliau dŵr cartref blynyddol ar gyfartaledd

               Mae'r graff yn dangos bil dŵr cyfartalog cartref ar gyfer cwmnïau am y tair blynedd ddiwethaf.

                 Biliau dŵr blynyddol cyfartalog ar gyfer cartrefi (£)​

                 Ffynhonnell: Water UK

                 Pam fod biliau carffosiaeth yn amrywio?

                 Mae'r rhanbarthau mae cwmnïau'n eu gwasanaethu'n amrywio'n sylweddol yn ôl eu hamgylchedd, argaeledd o ddŵr a ph'un ai a ydy pobl yn byw mewn dinasoedd, trefi neu yn y wlad. Mae'r cyfan yma'n effeithio ar gostau - ac felly biliau – yn sylweddol.

                 Mae cwmnïau'n penderfynu pa wasanaethau mae eu cwmseriaid eu hangen ac yn eu disgwyl, ac yn datblygu cylluniau ar gyfer y dyfodol ar sail hyn. Mae blaenoriaethau'r cwsmer yn amrywio ar draws y wlad, ac felly mae cynlluniau cwmnïau yn gwneud hynny hefyd. Mae'r rheolydd, Ofwat, yn adolygu'r cynlluniau yma ac yn gosod terfynau ar gyfer y prisiau mae'r cwmnïau yma'n codi.

                 Gall biliau ar gyfer cwsmeriaid unigol amrywio hefyd – os oes gennych fesurydd, yn dibynnu ar faint o ddŵr yr ydych yn ei ddefnyddio, neu os nad oes gennych fesurydd, yn dibynnu ar werth ardrethol eich eiddo neu'r defnydd dŵr a aseswyd. Mae DiscoverWater.co.uk yn dangos y biliau ar gyfartaledd ar gyfer pob un cwmni.

                 Biliau carffosiaeth blynyddol cartef ar gyfartaledd (£)

                 Mae'r graff yn dangos biliau carffosiaeth cartref ar gyfartaledd ar gyfer cwmnïau.

                   Biliau carffosiaeth blynyddol cartref ar gyfartaledd (£)​​

                   Ffynhonnell: Water UK

                   cwmnïau

                   Biliau carffosiaeth cartref blynyddol ar gyfartaledd (£)

                   Mae'r graff yn dangos biliau carffosiaeth blynyddol cyfartalog cartref ar gyfer cwmnïau.

                     Biliau carffosiaeth blynyddol cartref ar gyfartaledd (£)​​

                     Ffynhonnell: Water UK

                     • Ni allai cwmnïau dŵr osod biliau yn ôl eu hawydd - rhaid iddynt ddilyn rheolau llym a osodwyd gan y rheolydd, Ofwat, i sicrhau fod y biliau yn deg ac yn rhoi gwerth am arian. Os na fydd cwmnïau yn cyflawni eu haddewidion gall Ofwat gamu i mewn a gweithredu.

                      Gosodir costau dŵr a charthffosiaeth fesul cyfnodau o bum mlynedd. Gofynnir i gwmnïau gynyddu neu leihau eu costau gan ddibynnu ar faint o arian bydd Ofwat wedi penderfynu sydd angen arnynt i gyflawni eu gwasanaethau.

                     Mae eich porwr yn hen !

                     Diweddaru eich porwr i weld y wefan yn gywir.