Graddio profiad cwsmeriaid

Mae cwmnïau dŵr yn anelu at ddarparu gwasanaethau o'r ansawdd gorau un i chi yn ogystal â gwerth am eich arian.

DŴR 91% Bodlon ar yr hyn a geir gan gwmnïau
CARTHFFOSIAETH 86% Bodlon ar yr hyn a geir gan gwmnïau
YNNI 88% Bodlon ar yr hyn a geir gan gwmnïau
76% Bodlon bod hi'n rhoi gwerth am arian
77% Bodlon bod hi'n rhoi gwerth am arian
75% Bodlon bod hi'n rhoi gwerth am arian

CCW Arolwg Olrhain Blynyddol Materion Dŵr (6,310 o gwsmeriaid yn cael arolwg i gyd)

Ffynhonnell: CCW; Lloegr a Chymru, Ebrill 2019 - Mawrth 2020

 • dŵr - bodlon ar yr hyn a ddarperir gan gwmnïau
 • carthffosiaeth - boldlon ar yr hyn a ddarperir gan gwmnïau

Pa mor effiethiol yw cwmnïau wrth ddelio â chysylltiadau gan gwsmeriaid

84 of 100

Mae Ofwat (rheolydd y diwydiant) yn mesur ansawdd y gwasanaeth a ddarperir i gwsmeriaid gan gwmnïau yn rheolaidd. Yr enw ar y mesur a ddefnyddir yw'r Mecanwaith Cymhelliad Gwasanaeth (SIM) ac mae yn cael ei sgorio allan o 100. Gorau po uchaf fydd y sgôr. Fe wnaeth y dull o gyfrifo sgoriau SIM newid yn 2015-16. Mae'r dull newydd ond yn cyfrif am sgoriau ar gyfer cwsmeriaid cartref ac yn rhoi mwy o bwysau ar farnau cwsmeriaid ar sut cawsant eu trin gan eu cwmni dŵr. Roedd yr hen ddull, defnyddir hyd at 2013-14, yn cyfrif sgoriau ar gyfer cwsmeriaid di-gartref yn ogystal â chwsmeriaid cartref, ac roedd yn rhoi llai o bwysau ar farnau cwsmeriaid. Yn 2014-15, defnyddiwyd dulliau cymysg o'r hen a'r newydd.

Ffynhonnell: Water UK; Lloegr a Chymru, Ebrill 2018 - Mawrth 2019
 • 82 of 100
  2013-2014
 • 82 of 100
  2014-2015
 • 82 of 100
  2015-2016
 • 84 of 100
  2016-2017
 • 84 of 100
  2017-2018
Cliciwch i gymharu pob cwmni Cau'r panel

Beth sydd yn cael ei fesur gan Fecanwaith Cymhelliant Gwasanaeth?

Mae'r Mecanwaith Cymhelliant Gwasanaeth yn mesur pa mor dda mae cwsmer yn teimlo mae cwmni wedi ei wneud pan wnaethant gysylltu gyda hwy, a sawl tro roedd yn rhaid i gwsmeriaid gysylltu gyda'r cwmni am rywbeth a aeth o'i le neu i wneud cwyn.

Sgôr SIM (allan o 100)

Mae'r graff yn dangos sgôr pob cwmni allan o 100 am y flwyddyn ddiweddaraf – po uchaf po orau.

   Sgôr SIM​ (allan o 100)

   Ffynhonnell: Water UK

   Sgôr SIM (allan o 100)

   Dengys y graff sgôr pob cwmni allan o 100 am y tair blynedd diwethaf – po uchaf po orau.

     Sgôr​ SIM​ (allan o 100). Ffurfiwyd Hafren Dyfrdwy yn 2018-19, ac ar yr un pryd newidiodd yr ardal a gyflenwyd gan Severn Trent. Mae'r data ar gyfer y blynyddoedd blaenorol ar gyfer y ddau gwmni hyn ar gyfer yr ardaloedd a gyflenwyd gan Dee Valley a Severn Trent cyn y newidiadau yn 2018-19.

     Ffynhonnell: Water UK

     Mae eich porwr yn hen !

     Diweddaru eich porwr i weld y wefan yn gywir.