Ynni ac allyriadau

Allyriadau nwy tŷ gwydr gan gwmnïau dŵr Lloegr a Chymru

Mae angen defnyddio llawer o ynni ar gwmnïau dŵr i drin dŵr, ei helpu i deithio i'ch cartref ac oddi yno ac wedyn ei drin cyn ei roi yn ôl yn ein hafonydd. Mae cwmnïau dŵr yn ymdrechu i leihau maint y nwyon tŷ gwydr a gynhyrchir a lleihau'r effaith ar newid yn yr hinsawdd.

2,714 cilotonau o garbon deuocsid y mae'n gyfartal iddo bob blwyddyn
Yn gyfartal i
452,401
cyfartaledd allyriadau blynyddol car

Ffynhonnell: Water UK; Lloegr a Chymru, Ebrill 2017 - Mawrh 2018

Cliciwch i gael gwybodaeth ar gwmnïau Close Panel

Pam gall gollyngidau nwy tŷ gwydr amrywio?

Mae faint o ynni sydd ei angen i drin dŵr a charffosiaeth yn amrywio am nifer o resymau, Mae hyn yn cynnwys y lefel o driniaeth sydd ei hangen ar gyfer y dŵr, daearyddiaeth yr ardal -  bydd pa mor wastad neu fynyddig ydy ardal yn effeithio ar faint o ynni sydd ei angen i bwmpio dŵr - a faint o ddŵr mae cwsmeriaid yn ei ddefnyddio. 

Mae gollyngiadau nwy tŷ gwydr hefyd yn amrywio gan ddibynnu ar faint o ynni mae cwmnïau'n ei gynhyrchu ei hunain, yn ogystal ag amrywiaethau mewn deuocsid carbon a ryddhawyd yn y cynhyrchiad o drydan maent yn ei brynu o'r grid. Mae'r gollyngiadau yma hefyd yn cael eu heffeithio gan y ffordd mae'r cwmnïau'n prosesu dŵr, carthffosiaeth a slwtsh.

Gollyngiadau tŷ gwydr gweithredol (KgCO2e) pob megalitr o ddŵr wedi ei drin

Mae'r graff yma'n dangos gollyngiadau nwy tŷ gwydr wedi eu creu gan y cynhyrchiad o bŵer a ddefnyddir i drin a chyflenwi cyflenwad dŵr yn y flwyddyn ddiweddaraf. Gan fod cwmnïau o wahanol faint â gwahanol lefelau o ollyngiadau, mae'r swm o ollyngiadau mewn cilogramau o ddeuocsid carbon cyfwerth ar gyfer pob cwmni wedi ei rannu gan y cyfaint o ddŵr wedi ei drin gan filiynau o litrau.

Mae pethau eraill a allai wneud y lefel o ollyngiadau amrywio rhwng cwmnïau, fel y lefel o driniaeth sydd ei hangen, p'un ai a ydy'r ardaloedd yn wastad neu'n fynyddig, faint o ynni mae cwmnïau'n ei gynhyrchu eu hun a sut caiff yr ynni maent yn ei brynu ei gynhyrchu.

Byddai cynnwys yr holl ffactorau yma'n gwneud y graff yn gymhleth iawn, felly i gadw pethau'n syml, am y graff yma, mae'r gollyngiadau wedi eu rhannu gan y cyfaint o ddŵr sydd wedi ei drin. Ni ddengys cyfartalion diwydiant, oherwydd er mwyn cyfrifo cyfartaledd diwydiant yn gywir, byddai angen cynnwys mwy o bethau.

I ddarganfod rhagor am ollyngiadau carbon pob cwmni, cliciwch ar y botwm islaw'r graff.

   Gollyngiadau tŷ gwydr gweithredol (KgCO2e) pob megalitr o ddŵr wedi ei drin

   Ffynhonnell: Water UK

   Gollyngiadau tŷ gwydr gweithredol (KgCO2e) pob megalitr o garthffosiaeth wedi ei drin

   Mae'r graff yma'n dangos gollyngiadau nwy tŷ gwydr wedi eu creu gan y pŵer a ddefnyddir i drin carthffosiaeth yn y flwyddyn ddiwethaf. Gan fod cwmnïau o wahanol faint â gwahanol lefelau o ollyngiadau, mae'r swm o ollyngiadau mewn cilogramau o ddeuocsid carbon cyfwerth ar gyfer pob cwmni wedi ei rannu gan y cyfaint o garthffosiaeth wedi ei drin gan filiynau o litrau.

   Mae pethau eraill a allai wneud y lefel o ollyngiadau amrywio rhwng cwmnïau, fel y lefel o driniaeth sydd ei hangen, p'un ai a ydy'r ardaloedd yn wastad neu'n fynyddig, faint o ynni mae cwmnïau'n ei gynhyrchu eu hun a sut caiff yr ynni maent yn ei brynu ei gynhyrchu.

   Byddai cynnwys yr holl ffactorau yma'n gwneud y graff yn gymleth iawn, felly i gadw pethau'n syml, am y graff yma, mae'r gollyngiadau wedi eu rhannu gan y cyfaint o ddŵr sydd wedi ei drin. Ni ddengys cyfartalion diwydiant, oherwydd er mwyn cyfrifo cyfartaledd diwydiant yn gywir, byddai angen cynnwys mwy o bethau.

   I ddarganfod rhagor am ollyngiadau carbon pob cwmni, cliciwch ar y botwm islaw'r graff.

     Gollyngiadau tŷ gwydr gweithredol (KgCO2e) pob megalitr o garthffosiaeth wedi ei drin​​

     Ffynhonnell: Water UK

     Gollyngiadau tŷ gwydr gweithredol (KgCO2e) pob megalitr o ddŵr wedi ei drin

     Mae'r graff yma'n dangos gollyngiadau nwy tŷ gwydr gan y cynhyrchiad o bwer a ddefnyddir i drin a chyflenwi dwr yn ystod y tair blynedd diwethaf. Gan fod cwmnïau o wahanol faint â gwahanol lefelau o ollyngiadau, mae'r swm o ollyngiadau mewn cilogramau o ddeuocsid carbon cyfwerth ar gyfer pob cwmni wedi ei rannu gan y cyfaint o ddŵr wedi ei drin gan filiynau o litrau.

     Mae pethau eraill a allai wneud y lefel o ollyngiadau amrywio rhwng cwmnïau, fel y lefel o driniaeth sydd ei hangen, p'un ai a ydy'r ardaloedd yn wastad neu'n fynyddig, faint o ynni mae cwmnïau'n ei gynhyrchu eu hun a sut caiff yr ynni maent yn ei brynu ei gynhyrchu.

     Byddai cynnwys yr holl ffactorau yma'n gwneud y graff yn gymhleth iawn, felly i gadw pethau'n syml, am y graff yma, mae'r gollyngiadau wedi eu rhannu gan y cyfaint o ddŵr sydd wedi ei drin. Ni ddengys cyfartalion diwydiant, oherwydd er mwyn cyfrifo cyfartaledd diwydiant yn gywir, byddai angen cynnwys mwy o bethau.

     I ddarganfod rhagor am ollyngiadau carbon pob cwmni, cliciwch ar y botwm islaw'r graff.

       Gollyngiadau tŷ gwydr gweithredol (KgCO2e) pob megalitr o ddŵr wedi ei drin​

       Ffynhonnell: Water UK

       Gollyngiadau tŷ gwydr gweithredol (KgCO2e) pob megalitr o garthffosiaeth wedi ei drin

       Mae'r graff yma'n dangos gollyngiadau nwy tŷ gwydr wedi eu creu gan y pŵer a ddefnyddir i drin carthffosiaeth yn y flwyddyn ddiwethaf. Gan fod cwmnïau o wahanol faint â gwahanol lefelau o ollyngiadau, mae'r swm o ollyngiadau mewn cilogramau o ddeuocsid carbon cyfwerth ar gyfer pob cwmni wedi ei rannu gan y cyfaint o garthffodiaeth wedi ei drin gan filiynau o litrau.

       Mae pethau eraill a allai wneud y lefel o ollyngiadau amrywio rhwng cwmnïau, fel y lefel o driniaeth sydd ei hangen, p'un ai a ydy'r ardaloedd yn wastad neu'n fynyddig, faint o ynni mae cwmnïau'n ei gynhyrchu eu hun a sut caiff yr ynni maent yn ei brynu ei gynhyrchu.

       Byddai cynnwys yr holl ffactorau yma'n gwneud y graff yn gymleth iawn, felly i gadw pethau'n syml, am y graff yma, mae'r gollyngiadau wedi eu rhannu gan y cyfaint o ddŵr sydd wedi ei drin. Ni ddengys cyfartalion diwydiant, oherwydd er mwyn cyfrifo cyfartaledd diwydiant yn gywir, byddai angen cynnwys mwy o bethau.

       I ddarganfod rhagor am ollyngiadau carbon pob cwmni, cliciwch ar y botwm islaw'r graff.

         Gollyngiadau tŷ gwydr gweithredol (KgCO2e) pob megalitr o garthffosiaeth wedi ei drin​

         Ffynhonnell: Water UK

         Arbed dŵr

          

         Cewch helpu cwmnïau dŵr i ddefnyddio llai o ynni drwy arbed dŵr fel nad oes rhaid iddyn nhw trin a phwmpio cymaint ohono o gwmpas. Edrychwch ar sut y gallwch arbed dŵr

         Mae eich porwr yn hen !

         Diweddaru eich porwr i weld y wefan yn gywir.