Buddsoddi

Buddsoddi yn nyfodol gwasanaethau dŵr

Mae cwmnïau dŵr yn buddsoddi mewn gwasanaethau a seilir ar flaenoriaethau presennol cwsmeriaid yn ogystal â blaenoriaethau at y dyfodol. Anelir at ddarparu cyflenwad o ddŵr sydd yn ddiogel ac yn sicr am bris gall y cwsmeriaid ei fforddio.
£44bn Buddsoddi gan gwmnïau dŵr yn 2015-2020
£2,000
pob eiddo dros gyfnod o 5 mlynedd

Ffynhonnell: Water UK; Lloegr a Chymru

 • Erbyn 2020 bydd cwsmeriaid yn elwa o welliannau sylweddol mewn meysydd gwasanaeth sydd yn wir bwysig iddyn nhw, gan gynnwys:

  • dros 370 miliwn litr y dydd a arbedir drwy fynd i'r afael â gollyngiadau ac hyrwyddo effeithlonrwydd dŵr - digon o ddŵr yn cael ei arbed i wasanaethu pob cartref yn Birmingham, Manchester a Leeds
  • lleihau'r amser a gollir ar doriadau i'r cyflenwad (i lawr ar gyfartaledd 32%)
  • dŵr carthffosiaeth yn gorlifo i 4,700 llai o eiddo 
  • dŵr glanach ar dros 50 o draethau.

  Hefyd, disgwylir i nifer y bobl sy'n cael help i dalu eu biliau dŵr gan y cwmni dŵr i fwy na dyblu i oddeutu 1.8 miliwn erbyn 2020. 

Mae eich porwr yn hen !

Diweddaru eich porwr i weld y wefan yn gywir.