Ymddiriedaeth

Lefelau o ymddiriedaeth gan cwsmeriaid

Mae cwmnïau dŵr yn darparu gwasanaethau hanfodol felly mae'n hollbwysig bod gyda chi ffydd y byddan nhw'n cyflawni eu gwaith yn dda.

Cwsmeriaid tai sy'n ymddiried yn eu cwmnïau
63% Y Sector Dŵr
52% Y Sector Ynni
Cwsmeriaid tai sy ddim yn ymddiried yn eu cwmnïau
6% Y Sector Dŵr
8% Y Sector Ynni

CCWater Arolwg Olrhain Blynyddol Materion Dŵr (5,110 o gwsmeriaid yn cael arolwg i gyd) Ffynhonnell: 

CCWater; Lloegr a Chymru, Ebrill 2017 - Mawrth 2018

  • Bob blwyddyn, fel rhan o arolwg helaethach, mae'r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn gofyn i sampl gynrychiadol o gwsmeriaid a ydyn nhw'n ymddiried yn eu cwmnïau dŵr ac ynni neu ddim yn ymddiried ynddyn nhw, yn eu tro.

Mae eich porwr yn hen !

Diweddaru eich porwr i weld y wefan yn gywir.