O ble ddaw dŵr

Maint y dŵr a gymerir bob dydd i gynhyrchu eich dŵr

Mae cwmnïau dŵr yn cymryd miliynau o litrau bob dydd ond rhaid gofalu am anghenion y gymdeithas tra'n sicrhau bod digon ar gael i'r amgylchedd.

15,827 Miliwn litr bob dydd
yn gyfartal i
198 million
bath maint cyffredin

Ffynhonnell: Environment Agency a Chyfoeth Naturiol Cymru; Lloegr a Chymru, Ionawr 2014 - Rhagfyr 2014

Nid cwmniau dŵr yn unig sy'n cymryd dŵr o'r amgylchedd

54,323
miliwn litr y dydd
 • 15,827 miliwn litr o ddŵr i gynhyrchu dŵr yfed
 • 74 miliwn litr i amaeth
 • 7,775 miliwn litr i brosesau diwydiannol
 • 30,647 miliwn litr at defnydd arall gan gynnwys cynhyrchu trydan
Ffynhonnell: Ffynhonnell: Drinking Water Inspectorate; Lloegr a Chymru Ionawr 2014 - Rhagfyr 2014

Daw eich dŵr o sawl ffynhonnell

Darganfyddir dŵr mewn gwahanol lefydd ac wedyn ei gasglu, ei drin ac wedyn ei bympio drwy cilomedrau lawer o bibellau i'ch cartref.Arolygiaeth
426 Llynnoedd, argaeau ac afonydd
1,961 Ffynhonellau tanddaearol

Ffynhonnell: Drinking Water Inspectorate; Lloegr a Chymru Ionawr 2016 - Rhagfyr 2016

 • Casglu dŵr a'i storio yw'r cam cyntaf mewn dod â dŵr i'r cwsmeriaid.

  Daw'r dŵr o lynnoedd, argaeau, neu ffynhonnellau tanddaearol. Er bod mwy o ffynhonnellau tanddaearol, daw'r rhan fwyaf o'r dŵr y mae cwmnïau yn casglu o lynoedd, argaeau ac afonydd.

  Mae'r dŵr heb ei drin yn cael ei bwmpio wedyn i weithfeydd trin dŵr. Mewn rhai achosion, mae'r dŵr heb ei drin yn cael ei storio mewn argaeau – mae hyn yn helpu'r broses trin gan fod gronynnau mawr yn suddo i'r gwaelod.

  Rheolir maint y dŵr y mae cwmnïau yn cael tynnu o afonydd neu fynhonnellau tanddaearol gan Asantiaeth yr Amgylchedd a Cyfoeth Naturiol Cymru.

Eisiau gwybod am drin dŵr?

Cliciwch yma i weld y cylch trin dŵr.

Mae eich porwr yn hen !

Diweddaru eich porwr i weld y wefan yn gywir.