Helpu pobl i dalu

Canran y cwsmeriaid sy'n dweud eu bod yn cael trafferth i dalu eu biliau dŵr

10%

CCW Arolwg Olrhain Blynyddol Materion Dŵr (6,310 o gwsmeriaid yn cael arolwg i gyd)

Ffynhonnell: CCW; Lloegr a Chymru, Ebrill 2019 - Mawrth 2020

Cwsmeriaid yn cael help i dalu eu biliau dŵr drwy dariff a chynlluniau eraill

Cwsmeriaid ar dariffau arbennig (cymdeithasol) fel y gallant dalu swm gostyngol am yr hyn maen nhw'n ei ddefnyddio
Cwsmeriaid ar gynlluniau fel WaterSure a ddyfeisiwyd i helpu cwsmeriaid sy angen llawer o ddŵr oherwydd rhesymau meddygol
Cwsmeriaid ar WaterDirect - cynllun a ddyfeisiwyd i helpu cwsmeriaid ar fudd-daliadau penodol sydd â dyledion dŵr

Ffynhonnell: CCW; Cymru a Lloegr, Ebrill 2019 - Mawrth 2020

  • Mae gan bron bob cwmni dŵr dariffau cymdeithasol. Mae'r potensial gan y rhain i leihau biliau dŵr yn sylweddol i bron hanner miliwn o gwsmeriaid sy'n cael trafferth i dalu neu sydd ag anghenion dŵr penodol.

    Mae cwmnïau dŵr hefyd yn cynnig ystod eang o gefnogaeth gan gynnwys cynllun WaterSure sydd yn fandedig yn genedlaethol, cyngor am ddyledion, cynlluniau talu a chyngor am ddefnyddio dŵr yn effeithlon.

    Mae CCWater, y gwarchotgi dŵr, hefyd wedi ymuno â Turn2Us - elusen sy'n rhoi cymorth i bobl mewn trafferthion ariannol, i lansio Cyfrifianell Budd-daliadau ac offer chwlio am grantiau ar ei wefan. Gall hyn helpu cwsmeriaid i weithio allan a oes hawl ganddynt i dderbyn cymorth ariannol ychwanegol.

Angen help i dalu eich bil dŵr?

Cysylltwch â'ch cwmni dŵr lleol. Heb wybod pwy yw eich cyflenwr? Dysgwch hynny yma

Mae eich porwr yn hen !

Diweddaru eich porwr i weld y wefan yn gywir.