Blas ac Aroglau

Mae'n bosibl bydd blas neu aroglau'r dŵr yn wahanol ambell waith

2.8 Cysylltiadau fesul bob 10,000 o bobl

Nifer o weithiau i gwsmeriaid gysylltu â chwmnïau dŵr ynghylch blas neu aroglau eu dŵr.

Ffynhonnell: Drinking Water Inspectorate; Lloegr a Chymru, Ionawr 2019 - Rhagfyr 2019

Cliciwch i gymharu pob cwmni Cau'r panel

Pam gall perfformiad amrywio?

Mae dŵr yfed yn Lloegr a Chymru o ansawdd uchel iawn ond efallai y byddwch yn sylwi ar flas neu arogl gwahanol. Gall hyn fod oherwydd:

 • y defnydd o glorin i gynnal hylendid da yn y rhwydwaith bibell
 • mae safon dŵr tymhorol yn effeithio ar greu hen arogl neu flas priddlyd
 • newid o ble daw eich dŵr neu sut caiff ei drin
 • eich gwaith plymwr, sydd oherwydd amryw o resymau yn gallu achosi amryw o flasau yn cynnwys blasau metelig, halen, rwber neu briddlyd.

Nifer o weithiau cafodd cwmnïau eu cysylltu gan gwsmeriaid am flas / arolg eu dŵr (pob 10,000 o bobl a gynhwyswyd)

Dengys y graff sawl tro i gwsmeriaid gysylltu gyda'u cwmnïau dŵr am flas neu arogl eu dŵr tap yn ystod y tair blynedd ddiwethaf. Fel y gall cwmnïau gyda nifer gwahanol o gwsmeriaid gael eu cymharu, mae'r graff yn dangos nifer y cysylltiadau bob 10,000 o bobl.

   Nifer o weithiau y cafodd cwmnïau​​ eu cysylltu gan gwsmeriaid am flas/arogl (pob 10,000 o bobl a gynhwyswyd)

   Ffynhonnell: Drinking Water Inspectorate

   Nifer o weithiau cafodd cwmnïau eu cysylltu gan gwsmeriaid am flas / arogl eu dŵr (pob 10,000 o bobl a gynhwyswyd)

   Dengys y graff sawl tro i gwsmeriaid gysylltu gyda'u cwmnïau dŵr am flas neu arogl eu dŵr tap yn ystod y tair blynedd ddiwethaf. Fel y gall cwmnïau gyda nifer gwahanol o gwsmeriaid gael eu cymharu, mae'r graff yn dangos nifer y cysylltiadau bob 10,000 o bobl.

     Nifer o weithiau y cafodd cwmnïau​​ eu cysylltu gan gwsmeriaid am flas/arogl (pob 10,000 o bobl a gynhwyswyd). Ffurfiwyd Hafren Dyfrdwy yn 2018, ac ar yr un pryd newidiodd yr ardal a gyflenwyd gan Severn Trent. Mae'r data ar gyfer y 2017 ar gyfer y ddau gwmni hyn ar gyfer yr ardaloedd a gyflenwyd gan Dee Valley a Severn Trent cyn y newidiadau yn 2018.

     Ffynhonnell: Drinking Water Inspectorate

     • Mae dŵr yfed Lloegr a Chymru o ansawdd uchel iawn ond ambell waith mae'n bosibl byddwch yn ymwybodol bod y blas neu'r aroglau'n wahanol. Gall hyn fod oherwydd:

      • defnyddir clorin i gynnal hylendid yn y rhwydwaith bibellau
      • effeithiau tymhorol ar ansawdd y dŵr sy'n peri i'r dŵr arogli'n hen neu fod â blas pridd arno
      • newid yn ffynhonnell neu driniaeth eich dŵr
      • eich system blymio, a all greu ystod o flasau gwahanol gan gynnwys metel, halen, rwber neu bridd.

      Mae mwy o wybodaeth mewn taflen i ddefnyddwyr ar www.DWI.gov.uk am flas ac aroglau.

     Oes blas neu aroglau gwahanol ar eich dŵr?

     Cysylltwch â'ch cwmni dŵr lleol. Heb wybod pwy yw eich cyflenwr? Dysgwch hynny yma

     Mae eich porwr yn hen !

     Diweddaru eich porwr i weld y wefan yn gywir.